Illustrationer

“Illustrationer är i många verk lika viktiga som texten. Hur de  ser ut varierar mellan olika genrer, men du är välkommen att kontakta mig för designförslag. Karaktären på bilden är en egen skapelse till en barnbok jag själv håller på att skapa.”

– Ulrica Edvinsson Sundin